Innlegg

Oslo i internasjonal media i 2011

 Markeds- og medierapporten foreligger nå! Mediebearbeidelse er et tidkrevende og omstendig arbeid, og de umiddelbare resultatene lar seg vanskelig måle helt konkret, både fordi verdisetting av medieomtale i beste fall er omtrentelig, og fordi resultatene som regel ikke gir en umiddelbar og identifiserbar effekt på bunnlinjen hos Oslos reiselivsbransje. For VisitOSLO er jevn tilstedeværelse på mange markeder […]

Oslo godt over landsgjennomsnittet

Gjestedøgnsstatistikken fra SSB for 2010 viser at antall utenlandske kommersielle gjestedøgn økte med 5% på landsbasis.  I Oslo økte denne gruppen med 15.5%.    Norske gjestedøgn økte med 1% på landsbasis og 0.4% i Oslo. Den største økningen i antall gjestedøgn stod tyskerne for, tilsvarende en økning på 26.6%.  Den største prosentvise økningen kom fra Russland […]