Innlegg

Innspill til reiselivsmeldingen fra VisitOsloRegion

Flere reisemål på Østlandet er nå i ferd med å organisere seg sammen i et landsdelsselskap; VisitOsloRegion. Og selv om selskapet ikke er stiftet enda, så har vi gått sammen om å lage vårt innspill til stortingsmeldingen for Reiseliv. Innspillene vektlegger det som er viktig for reiselivet i Osloregionen; vi snakker om den delen av […]

Edvard Munch – en drømmepakke for langsiktig profilering!

Det er ikke diskusjonen rundt plasseringen av det nye Munch-museet jeg sikter til når jeg snakker om gullkantede markedsføringsmuligheter, og heldigvis holder denne krangelen seg innenfor landets grenser. I utlandet derimot, vil Edvard Munch bli viet stor oppmerksomhet fremover gjennom utstillingen Det moderne øyet– L’oeil Moderne– Der moderne Blick– The Modern Eye. Fra og med […]