Innlegg

Tigeren skal jakte!

Det er nå litt over en måned siden jeg kastet meg inn i nye utfordringer og startet i VisitOSLO. Etter 13 år bestemte jeg meg for å hoppe fra hotell og selge Oslo som destinasjon. Oslo liksom…jeg som er Bergenser!? Jeg som skulle kun bo her 1 år (det er nå 14 år siden)!  Begge barna mine er […]

Oslo godt over landsgjennomsnittet

Gjestedøgnsstatistikken fra SSB for 2010 viser at antall utenlandske kommersielle gjestedøgn økte med 5% på landsbasis.  I Oslo økte denne gruppen med 15.5%.    Norske gjestedøgn økte med 1% på landsbasis og 0.4% i Oslo. Den største økningen i antall gjestedøgn stod tyskerne for, tilsvarende en økning på 26.6%.  Den største prosentvise økningen kom fra Russland […]