Nå booster vi bloggerne!

Jeg jobber (blant annet) med sosiale medier i VisitOSLO, og jeg er veldig involvert i det praktiske arbeidet rundt måling av Oslos digitale fotavtrykk. Gjennom dette arbeidet har jeg lest en del reiseblogger fra eller om Oslo i det siste, og ikke overraskende skryter veldig mange av dem uhemmet av Oslo og oppholdet i byen. […]

Hvem booster hvem?

I går presenterte jeg den nye strategien for VisitOSLO på bransjetreff for 280 kolleger. For en følelse,- og for et gjeng!  Når det vi har jobbet med de siste månedene får stående applaus, blir vi supermotivert til å strekke oss lengre enn vi trodde var mulig for å nå målene som er satt. VisitOSLO skal booste […]

Oslo i internasjonal media i 2011

 Markeds- og medierapporten foreligger nå! Mediebearbeidelse er et tidkrevende og omstendig arbeid, og de umiddelbare resultatene lar seg vanskelig måle helt konkret, både fordi verdisetting av medieomtale i beste fall er omtrentelig, og fordi resultatene som regel ikke gir en umiddelbar og identifiserbar effekt på bunnlinjen hos Oslos reiselivsbransje. For VisitOSLO er jevn tilstedeværelse på mange markeder […]