Oppføringer av Bente B. Holm

Arrangementsbyen Oslo gir både økt verdiskaping og internasjonal synlighet

Det er på tide med en oppsummering – første kvartalet i 2016 er nettopp passert og før vi setter snuta mot sommeren er det viktig å se litt tilbake på hva som skjedde i Oslo – World Winter Capital. Oslo har dette kvartalet  hatt et særdeles variert tilbud av arrangementer – konserter, festivaler og idrettsarrangementer har […]

Welcome to Oslo Sir Richard Branson

Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har sitert Sir Richard Branson i VisitOSLO under utarbeidelsen av ny strategi det siste halve året: “We are not in the airline industry. We are in the entertainment industry on 30 000 feet.” Vi har funnet inspirasjon hos en av verdens største visjonære innen reiseliv. Hvorfor det?  Jo […]

Hvem booster hvem?

I går presenterte jeg den nye strategien for VisitOSLO på bransjetreff for 280 kolleger. For en følelse,- og for et gjeng!  Når det vi har jobbet med de siste månedene får stående applaus, blir vi supermotivert til å strekke oss lengre enn vi trodde var mulig for å nå målene som er satt. VisitOSLO skal booste […]