VisitHVEM? Digital identitet og domenestrategi

[Totalt:2    Gjennomsnitt:5/5]

Jeg tror på et sterkt, godt og innovativt visitnorway.com, med godt innhold fra norske reisemål. Det skal profilere alle de muligheter landet vårt byr på. Det skal sørge for at verden vet at Norge finnes, og at landet har flere reisemål som gjør turen verdt å ta. Men jeg tror ikke at de gjør det best ved å legge ned reisemålenes egne nettsteder.

Det er med stor interesse jeg leser de siste dagers diskusjoner rundt verdien av å ha et eget domene for norske reisemål. Agendaen ble satt av Richard Veal og Michael Borge, begge New Mind TellUs, gjennom deres blogginnlegg sist uke. Blogginnlegget ble så kommentert av Svein Erik Knoff fra Visit Trondheim direkte i bloggen, og dernest Innovasjon Norge med tilsvar i egen blogg. En stor del av diskusjonen handler om domenestrategi og organisk trafikk fra Google til eget domene. Det er viktig, men det er for snevert å bygge domenestrategi rundt Google. Jeg ønsker å belyse noen flere sider av saken. Men la oss likevel begynne med Google for å nyansere Innovasjon Norges blogginnlegg.

Google bestemmer gjennom algoritmer hvilke nettsted som skal anbefales til den som søker – og så sendes disse til det nettstedet søkegiganten mener er det beste. Jeg har stor respekt for Roar Eriksen, søkemotoreksperten som har skrevet blogginnlegget for Innovasjon Norge. Og jeg har også tillit til hans kompetanse om Googles algoritmer. Heldigvis kan jeg slutte meg til hans konklusjon: «Visitnorway har begynt å sentralisere destinasjonene på et domene. Dette mener jeg er den smarteste måten og presentere Norge på i forhold til digital markedsføring» Det er helt klart det smarteste for Norge – men er det det smarteste for alle reisemål i Norge?

«Ett-domene strategi» når domenene har forskjellig mandat?
Er det riktig å sammenligne www.visitnorway.com med www.lillehammer.com? Er ikke det litt som å sammenligne epler ikke bare med pærer, men med hele fruktkurven? Vi snakker her om to domener som har helt forskjellig formål. For å si det litt flåsete; visitnorway.com har lykkes dersom du reiser på skiferie på Voss. Det har ikke Lillehammer. Derimot, når du sammenligner destinasjonens eget domene med destinasjonens hovedside på visitnorway.com, så vil resultatet fortelle en annen historie om hvilket domene som er hovedautoritet på området. Under har vi eksperimentert med Oslo og Lillehammer – eget lokalt domene og nasjonalt domene (altså Oslo og Lillehammers sider på visitnorway.com).

Helhetsbildet endrer seg ettersom sammenligningsgrunnlaget blir mer relevant. De lokale domenene har større domeneautoritet enn destinasjonens sider på visitnorway.com

Helhetsbildet endrer seg ettersom sammenligningsgrunnlaget blir mer relevant. De lokale domenene har større domeneautoritet enn destinasjonens sider på visitnorway.com

La meg understreke at jeg ikke er i tvil om at visitnorway.com generelt har sterkere autoritet enn de fleste destinasjonsnettsted, det bør de ha. Jeg er bare i tvil om det er strategisk riktig å gi opp sitt eget domene for visitnorway.com, som har et svært utvidet og annerledes mandat. Mange reisemål jobber målrettet med sine nettsted, og vil bli autoriteter på sitt reisemål, slik Lillehammer og Oslo viser seg å være i benchmarken over.

Kommer det flere turister til Trondheim?
Jeg tror på Sven-Erik Knoff i Visit Trondheim når han forteller om de raske resultatene på trafikk fra Google etter at de flyttet nettstedet deres inn på visitnorway.com. Hvorfor de scoret så dårlig på trafikk fra Google før flyttingen, kan handle om både innhold, teknologi og arbeid med SEO. Uansett, det er helt klart at Trondheims tilstedeværelse på visitnorway.com styrker visitnorway.com, men spørsmålet er styrker det Trondheim? Det som i siste instans er interessant, er hvorvidt dette fører til flere reiser til Trondheim. Det er vanskelig å måle, men vi skal huske på at visitnorway.com skal få frem bredden av spennende reisemål i hele landet, og nettstedet har derfor mange måter å navigere bort fra Trondheimssidene og inn til konkurrentenes sider. Og sånn må det være på en nasjonal portal. For la oss erkjenne det; for rundturssegmentet er vi til en viss grad samarbeidspartnere, men i de fleste tilfeller konkurrerer vi om turistene.

Forsiden til Visit Trondheim er oppsiktsvekkende. Men forblir brukeren inni "Trondheimsfæren" eller forsvinner de ut i den store Norgeswebben?

Forsiden til Visit Trondheim er oppsiktsvekkende og flott. Undersidene er mer uniforme uavhengig av reisemål, med Visit my Trondheim-logo i footer som eneste grafiske element som skiller disse sidene fra resten av nettstedet. Men forblir brukeren inni «Trondheimsfæren» eller forsvinner de ut i den store Norgeswebben? Rosa piler markerer mange veier ut, og dette mønsteret følger brukeren på undersider de besøker.

En nyansering av sosial markedsføring
Eriksen skriver at «Visit Norway er overlegen i sosial markedsføring i forhold til de andre destinasjonssidene.» Det skulle bare mangle. Men, jeg synes heller ikke her det er hensiktsmessig å måle visitnorway.com, som skal profilere hele Norge, opp mot en enkelt destinasjons prestasjoner i sosiale medier. For å få et riktig bilde, burde summen av alt som gjøres av alle norske reisemål sammen med reiselivsnæring måles opp mot visitnorway.com – det er dette nettstedet og dets synlighet i sosiale medier skal representere.

En håpløs sammenligningsjobb, som heller ikke har noe for seg. Uansett, det at folk snakker om Norge i sosiale medier sier ingenting om i hvilken grad de snakker om et spesifikt reisemål.

Nettsted + sosiale medier = digital identitet
Den siste tiden har det blitt viktig for Innovasjon Norge å få norske reisemål til å kvitte seg med sitt eget domene og sin digitale identitet. Et domene med tilhørende nettsted er ryggraden i den digitale identiteten. På nettstedet bruker reisemålene sitt eget design, velger sitt eget fokus, forteller sine egne historier på sin egen måte. Her har reisemålene mulighet til å differensiere seg fra hverandre. Og når historien fortelles, så forteller domenet (url) klart og tydelig hvem det er som er avsender. Og viktigheten av dette forsterkes når vi ser hva som skjer i de sosiale mediene. Hvem er det som profileres i disse twittermeldingene fra Trondheim i bildet under?

Trondheim i sosiale medier forsterker utvilsomt Norges digitale identitet - men styrker det Trondheim, eller "vanner de ut" budskapet?

Trondheim i sosiale medier forsterker utvilsomt Norges digitale identitet – men styrker det Trondheim, eller «vanner de ut» budskapet?

Trondheim må her dele manesjen med visitnorway.com og Norge – som henter fokuset opp på nasjonalt nivå i stedet for å styrke den lokale merkevaren og stedet det skal reises til. Matt Cutts fra Google går i den andre filmen (i Innovasjon Norges blogg) langt i å anbefale virksomhetene det han kaller et «brandable domaine» – og sier at deling av url i sosiale medier er med på å bygge brandet, samtidig som det bygges trafikk til nettstedet. Spørsmålet er da; dersom man jobber for å få flere tilreisende til som for eksempel Lillehammer, skal man da brande Norge eller Lillehammer? Her vil svaret antakelig variere ut fra reisemålets styrke og attraktivitet. Noen har styrke til å bli et eget brand, andre er bedre tjent med å være en del av «resten av Norge». Noen løser det ved å bygge brand og domene sammen med andre destinasjoner i nærheten, slik de har gjort i Østfold med www.visitoslofjord.no.

Her ser vi hvordan Lillehammer kan sende brukere tilbake til URlen som er bærer av reisemålets navn - og dermed styrker den digitale identiteten.

Her ser vi hvordan Lillehammer kan sende brukere tilbake til URlen som er bærer av reisemålets navn – og dermed styrker den digitale identiteten.

Innovasjon Norge burde oppmuntre reisemålene til å bygge solid digital identitet. Min oppfatning er at med en tydelig digital profil gjennom eget nettsted og i sosiale medier, vil destinasjonen trolig tiltrekke seg reisende lettere. Det hadde vært mulig for Innovasjon Norge å støtte bedre opp under denne prosessen, ved å tilby digitale verktøy uten å frata destinasjonene deres digitale identitet. Hva med å se til Visit Denmark som gir reisemålene mulighet for å anvende webløsningen www.visitdenmark.com?  De lar det være opp til reisemålene selv å avgjøre om de ønsker å beholde et eget domene og eget design, eller benytte Visit Denmarks portal. Wonderful Copenhagen har valgt den første modellen for sitt domene www.visitcopenhagen.com. Og det samme konseptet ser vi i vårt eget lokale samarbeidsprosjekt ØstNett. Kanskje noe å tenke på for en videreutvikling av Innovasjon Norges initiativ for destinasjonsnettsteder? Mange av oss vil gjerne samarbeide om teknologi og drift, men vi kan ikke gi fra oss vår digitale identitet for å bli «Norge».

*Lillehammer er valgt som eksempel da Innovasjon Norge også brukte Lillehammer for å illustrere sin sak. Trondheim brukes fordi de selv kommenterte på New Mind TellUs sin blogg, og fordi de som eneste by allerede har flyttet inn i visitnorway.com.

8 replies
  • katrinemosfjeld
   katrinemosfjeld says:

   Hei Audun, og takk for rask respons på blogginnlegget mitt.

   Synes det var fint med oppklaring rundt deres policy omkring «ny struktur». La meg forklare hva som ledet meg til å tro at dere var opptatt av å samle Norske reisemål under ett domene.

   I blogginnlegget deres skriver dere «Visitnorway har begynt å sentralisere destinasjonene på ett domene. Dette mener jeg er den smarteste måten og presentere Norge på i forhold til digital markedsføring» Jeg tolket dette som at dere ønsker at Norske reisemål skal samles under ett domene (visitnorway.com) 4 av mine kolleger i VisitOSLOs webavdeling var til stede på «Norwegian Digital Travel Conference» i oktober, hvor Hans Petter Aalmo holdt en presentasjon ( http://visitnorway.org/blog/2013/10/24/presentasjon-pa-norwegian-digital-travel-conference/ ) om det de oppfattet som en invitasjon til å oppgi eget domene og flytte inn på visitnorway.com. Og til sist, min vikar og min tidligere sjef, som fikk tilbud om å være pilot i dette prosjektet da jeg var i barselpermisjon, oppfattet det som om et tilbud om å gi opp eget nettsted og «flytte inn» i visitnorway.com. Hadde de oppfattet det som et tilbud om en utvidet presentasjon av Oslo på visitnorway.com, hadde nok innstillingen vært annerledes.

   Uansett, vi ser frem til å samarbeide videre om ny og bedre presentasjon av Oslo på visitnorway.com – og kanskje vi kan få til noe bra sammen på rikt innhold med wow-faktor? For vi har et oppriktig ønske om en solid tilstedeværelse for Oslo på visitnorway.com, la det ikke være tvil om det.

   Og så lever vi i håpet om at Innovasjon Norge i det lange løp kan vurdere «Visit Denmark-modellen» (beskrevet i slutten av mitt blogginnlegg over), slik at også reisemål som ønsker å beholde eget domene, look and feel, kan få glede av teknologien som lages på statlige overføringer, og for så vidt også bidra inn i dette spleiselaget med penger og kompetanse.

   Svar
  • katrinemosfjeld
   katrinemosfjeld says:

   Takk for kommentar og engasjement, Michael. Det er kanskje ikke noe rett og galt i denne diskusjonen, men det er veldig viktig å få belyst flere sider av saken – og heve diskusjonen om domene fra å handle om søkemotortrafikk og opp til et strategisk nivå.

   Det er også interessant at dere fant frem til en gammel frustrasjon til undertegnede.. Jeg viser til visitnorway.com som kjøper seg toppplassering på google på søkeord Oslo – enda vi nok er enige alle sammen om at om noen søker Oslo, så bør de aller helst havne på http://www.visitoslo.com hvor det er mest og best innhold om Oslo, og dermed større sjans for å utløse en reise til Oslo…

   Svar
 1. Magne Gisvold
  Magne Gisvold says:

  Tja. Dette er jo en type argumentasjon som ikke tar tydelig stilling til om man er sterkest sammen eller alene, men dels sier «både/og».

  Det blir feil. Man kan redusere denne tankegangen i det uendelige, og si at ikke bare kan hvert enkelt destinasjonsselskap være tydeligere alene – men hvert enkelt reiselivsbedrift kan vel også da være sterkere alene?

  Grunnlaget for både de regionale og lokale destinasjonsselskapene er at man får til mer og bedre sammen.

  «Brandinglogikken» har kommet for langt om de lokale skal «kjempe mot» Visit Norway om oppmerksomheten. Eksemplet du never (som noe negativt) der noen kan lete etter Lillehammer og ende opp på Voss, er jo en gedigen logisk feilslutning:

  Dette vil jo gå begge/alle veier! Om en person med ønske om Norgesferie ender opp i Voss i stedet for Lillehammer, så er jo det utelukkende negativt for _uattraktive_ reisemål som _i utgangspunktet_ ikke lykkes/ville ha lykkes med brandinga. I motsatt tilfelle vil jo Lillehammer også plukke opp noen som søker på Voss.

  Om du søker på «Oslo» i Google, så kommer Wikipedia på topp. Det sier noe om hva det betyr å ha en generelt høy Google-ranking. Hvor viktig det er for «brandinga» at Visit Oslo besøkes via visitoslo.com (på sjette plass), er i den sammenhengen subsidiært – av marginal betydning i forhold til effekten av å komme over Oslo Fashion Week og Salt Lake Tribune på rankinga.

  Svar
  • katrinemosfjeld
   katrinemosfjeld says:

   Hei Magne, takk for kommentar.

   VisitOSLO ønsker å posisjonere Oslo så godt som mulig på visitnorway.com, for å tiltrekke seg mest mulig oppmerksomhet og selvsagt overbevise om at Oslo er stedet å dra. Det skal vi gjøre sammen med Innovasjon Norge. Og, vi mener det er helt nødvendig å gjøre det parallelt med at vi har vårt eget nettsted på eget domene med egen identitet. Så ja, vi sier ja takk, begge deler.

   For ordens skyld må jeg gjenta at http://www.visitoslo.com er laget i det regionale samarbeidet ØstNett, så vi samarbeider altså med vår regionen. Vi er bare av den oppfatning at det er viktig å tenke helhetlig omkring kommunikasjonen av sitt reisemål, og lar derfor partnerne ha eget domene, design og digital identitet.

   Og for den saks skyld er det ikke nok med disse to portalene. Vi må distribuere oss inn i andres portaler også. Vi må skape arenaer i de sosiale mediene. Vi har mange digitale jobber foran oss, og vi må få det til å henge sammen så godt som mulig. Vi mener eget nettsted er en viktig del av vår digitale strategi, så får andre gjøre opp mening om hva som er viktig for dem. Jeg har nettopp lagt en kommentar på New Mind TellUs sin blogg vedr disse valgene, som du er velkommen til å lese.

   Til sist – plassering på Google er viktig, og vi produserer masse godt lokalt innhold som gir oss god plassering. Søker du Oslo har vi bare Wikipedia over oss på trefflisten. Det lever vi godt med – og trafikken vi får fra Google forteller at brukerne finner http://www.visitoslo.com

   Svar

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] hvor reisemålene kan beholde eget domene og design, og være en del av et kompetansemiljø. Jeg har tidligere skrevet hvorfor jeg mener det er viktig med en velfundert domenestrategi. Uansett – vi er minst tre beilere med tre forskjellige konsept som er på frierferd i disse […]

 2. […] Det er flott med faglige diskusjoner rundt denne viktige saken og vi er glade for Katrine Mosfjeld i VisitOslo sitt innlegg. […]

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *